Malzeme İhtiyaç Planlaması işletmenize uygun çalışma yöntemi ile siparişlerin önceliklerini ve gerekli malzemeleri saptar. Malzemenin zamanında temini ve üretimi için planlamada gereken aşamaları tespit eder ve teslim tarihinde olabilecek gecikmeleri minimize etmeye çalışır.

Malzeme ihtiyaç planlaması, aslında oldukça eski bir kavrama verilen yeni bir isimdir. Ancak bu eski kavramın günümüzde önem kazanması, bilgi-işlem konusundaki önemli gelişmeler sayesinde gerçekleşmiştir.

Malzeme ihtiyaç planlaması, nihai mamul için hazırlanan ana üretim programını gerekli parça ve malzeme programına çevirerek satın alma ve imalat siparişlerini hazırlayan bir envanter yönetim uygulamasıdır.

Günümüzün ekonomik koşulları, yöneticileri özellikle denetim konusunda daha dikkatli olmaya zorlamaktadır. Sık sık değişen faiz oranları, malzeme yokluğu, artan envanter taşıma maliyetleri gibi nedenlerden dolayı değişmelere daha hızlı uyum sağlama ve daha sıkı denetim ihtiyaçları doğmuştur. İşte bu noktada malzeme ihtiyaç planlaması, yatırımları minimize etmek, üretimi ve etkenliği artırmak ve alıcıya sunulan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim, çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.

Malzeme itiyaç planlaması (MRP), işletmelerde stok yönetimi için kullanılan bir metot olarak geliştirilmiştir. Gelişim gösterdikçe önemi programlamaya doğru kaymıştır. Bugün MRP, üretim yapan işletmelerde, etkin bir kaynak planlaması yapılabilecek Üretim Kaynakları Planlaması olarak genişletilmiştir (MRP II). Üretim Kaynakları Planlaması Sistemi, üretim, pazarlama, mühendislik ve finans bilgilerini toplam organizasyon planı içerisinde birleştiren daha karmaşık bir sistemdir.

Öncelikle basit mamuller için uygulanan ve kart sistemine dayanan malzeme ihtiyaç planlama yöntemleri, çok sayıda parçadan oluşan karmaşık yapılı mamuller için de kolayca kullanılabilir hale gelmiştir. Çünkü on binler mertebesinde parça ihtiva eden bir montaj ürününün imal edildiği bir işletmede günlerce sürebilecek bir ihtiyaç planlamasının hesap yükünün, otomasyon dahilinde dakikalar mertebesine indirilmesi mümkün hale gelmiştir.

MRP sistemlerinin, üretim için gereken;
Makine ve işgücü saatlerinin, Gerek duyulacak enerji miktarının, Malzeme ve parça miktarının bir çizelge üzerinde programlanmasından oluşan tek ve ortak bir prosedürü vardır. Bu programlama mamulü muayene ve kalite kontrol gereksinimlerini de kapsayarak sevk ve teslim tarihinden geriye, başa doğru dönüş biçiminde tahminleme yoluyla yapılır. Bu uygulama, her mamulün veya onu oluşturan parçaların tam gereksinim duyuldukları zamanın öncesinde üretilmesini ya da tedarik edilmesini sağladığından stok bulundurma gereğini hemen hemen ortadan kaldırır. Böylece süreç içi stoklar önemli ölçüde azaltılmış olur.